امام موسی بن جعفر (ع) در دایره المعارف ها

سابقه دایره المعارف نویسی به قرنهای اولیه اسلام بر می گردد، دایره المعارف از نظر معنا مترادف با "موسوعه" ، جامع العلوم" ،‌ "دانشنامه" و " محیط المعارف" است. اینگونه کتابها بخش وسیعی از علوم و معارف و دانش بشری را فرا می گیرد.


نظرة الی حیاة السیدة فاطمة المعصومة (ع)

الكتاب الذي بين يديك ترجمة لما ألفه سماحة غلام رضا حيدري الأبهري بالفارسية، و قد طبع أصل الكتاب باسم"نگاهي بر زندگاني حضرت فاطمه معصومه(ع)" مكرراً باللغة الفارسية تحت منشورات الحرم المبارك بقم المقدسة، و لإقبال جمع كثير من شباب إيران و عكوفهم عليه أمر سماحة محمد حسين فقيه الميرزايي مسئول الامور الإدراية و المالية للحرم المطهر بترجمة و نشر الكتاب باللغة العربية فشكر الله تعالي مساعيه الجميلة. كما نخص بالشكر سماحة آية الله المسعودي المتولي العام و السادل للحرم المطهر لإهتمامه الكثير بالامور الثقافية و نشر فضائل أهل البيت(ع).

تفسیرهای قرآنی منسوب به امام صادق (ع)

شهید اول در مقدمه کتاب" الذکری" می گوید: "امام صادق علیه السلام چهار صد کتاب شخصاً نوشتند و اصحاب آنحضرت چهار هزار کتاب نوشته اند".متاسفانه نه تنها کتابهای امام صادق مفقود شده و به ما نرسیده اند بلکه نام آن کتابها نیز برای ما نقل نشده است. چقدر جای تأسف است که مرحوم صدوق در " من لایحضر الفقیه" می گوید دستخط ائمه علیهم السلام نزد من موجود است، ولی بر اثر بی دقتی و اهمال، اینها از بین رفته و به ما نرسیدند. ما در اینجا چند کتابی که اینک وجود دارد و به حضرت امام صادق(ع) نسبت داده شده است را معرفی می کنیم.ادب دعا، نزد امام خمینی (ره)

دعا, خواندن است; اما هر خواندنی دعا نیست. اگر مدعوّ و خوانده شده در اعتقاد داعی دارای مقام و درجه خالقیت و ربوبیت بوده به طوری که موت و حیات و سعادت و شقاوت داعی به دست او باشد در این صورت این خواندن دعا و عبادت است, اما نفس خواندن بدون چنین اعتقادی نه دعا است و نه عبادت. بنابراین قوام و رکن اصلی دعا توجه به توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت است.استجابت دعا از دیدگاه ابن سینا

مساله دعا و باور به استجابت برخی از دعا از مسائل پذیرفته شده همه ادیان شناخته شده است و بلکه می توان ادعا کرد هر انسانی در فطرت و درون خود به آن باور دارد، اما آنچه در اینجا مهم است تبیین فلسفی "استجابت دعا" است، و در نوشته حاضر با رویکرد به آراء ابن سینا مورد بحث قرار می گیرد.