میلاد با سعادت سیدالشهدا امام حسین (ع) زین العابدین امام سجاد (ع) و باب الحوائج حضرت ابوالفضل (ع)

حدیثی از امام حسین علیه السلام

سیدالشهدا علیه السلام وقتی به سمت عراق می آمد در بین راه به فرزدق رسید، فرزدق شاعری بود که داشت همراه مادرش به مکه می رفت امام حسین علیه السلام به فرزدق فرمود: چه خبر؟ فرزدق گفت: یابن رسول الله من از کوفه آمدم بیرون دل مردم با شما بود و شمشیرشان علیه شما بود. سیدالشهدا علیه السلام فرمود: راست می گویی. همین طور است.(اینجا امام حسین علیه السلام حدیثی را برای فرزدق نقل کرد)

امام حسین علیه السلام فرمود:

لله الامر کله، و ربنا کلَّ یومٍ هو فی شان، ان نزل القضاءُ بما نحب، فنحمد الله علی نعمائه و هوالمستعانُ علی شکر آلائه و ان حال القضا دون الرجا ، فلن یعدم الحق من کانت التقوی سریرته 
همه کارها دست خداست ، خدای متعال هر روز دارد کاری انجام می دهد، اگر قضا و قدر خدا بر چیزی بود که ما دوست داریم، خدا را شکر، و اگر مقدر خدا مطابق میل ما نبود، کسی که نیت اش پاک است هیچ وقت شکست نمی خورد.

توضیح

جمله اول اینکه سیدالشهدا فرمود همه چیز دست خداست و خدای متعال حاضر و ناظر بر اعمال ماست." ان ربک لبالمرصاد" خدا در کمین مردم است. خدا نیت ها را می داند. امام مجتبی علیه السلام فرمود: اگر در قیامت هیچ عذابی نبود الا همین عذاب، که روز قیامت همه، یکدیگر را می بینند. یعنی شما روز قیامت از آدم تا خاتم را می بینید و همه را می شناسید، و می دانید همه چه کارهایی و بلکه چه فکرهایی کرده اند. امام مجتبی فرمود اگر در قیامت هیچ عزابی جز این نبود، بس بود.این که شندیده اید خداوند ستارالعیوب است، ستارالعیوبی برای دنیاست و آخرت یوم التبلی السرائر است، روزی که همه باطن ها آشکار می شود.

جمله دوم اینکه خدای متعال هر روز کاری انجام می دهد. که روز در اینجا به معنی لحظه است. مثلاً شما به کسی می گوید فلان روز آمدم درخانه تان نبودید، منظورتان یک لحظه است. اما سیدالشهدا علیه السلام فرمود خدای ما هر لحظه دارد کار می کند، لامپی که روشن است، لحظه به لحظه محتاج است که از نیروگاه، به او برق برسد، سیدالشهدا می خواهد بگوید خدا اینطور است و اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها. یعنی آن به آن و لحظه به لحظه از خدا وجود می خواهیم. در فیزیک کوانتوم بحثی است که ماده، آن به آن، موجود می شود و معدوم می شود، پس خدا آن به آن دارد جهان می آفریند، یعنی خداوند روز اول خالق نبوده، الان و هر لحظه است.

جمله سوم امام حسین علیه السلام فرمود مساله قضا و قدر است، خداوند سرنوشت همه را تعیین کرده ولی این سرنوشت جبر آور نیست ولی این به معنی جبر نیست، سرنوشت هر کسی مشخص شده است، اما سرنوشت قابل تغییر است، با نفرین می شود سرنوشت را عوض کرد، با لعنت و ظلم می شود عوض کرد، اگر کسی مقدرش این است که 100 بعد بمیرد، دوبار که قسم دروغ بخورد خیلی زودتر خواهد مرد. یعنی سرنوشت با قسم دروغ تغییر می کند، عکسش هم ممکن است، با صدقه، دعا، توسل، صله رحم و .. می شود سرنوشت را تغییر داد. امام حسین علیه السلام می فرماید قضا و قدر خدا گاهی مطابق با میل ماست و گاهی مطابق میل ما نیست، اگر مطابق میل ما بود، که خدا را شاکریم ولی اگر مطابق میل مان نبود و خلاف میل ما بود، ما هیچ وقت شکست نخورده ایم، یک وقت کسی وارد جنگ می شود، و هدفش این است که می روم تا پیروز شوم، این شخص ممکن است، پیروز شود و ممکن است شکست بخورد ولی اگر کسی وارد یک جنگ شد و گفت من برای انجام وظیفه می روم، این فرد هیچ وقت شکست نمی خورد، اصلاً در قاموس کسی مثل امام حسین علیه السلام واژه شکست وجود ندارد بخاطر اینکه امام حسین فقط دنبال رضای خداست. و هرکس تکلیف محور باشد، همیشه به حق عمل کرده است.

پس هیچ وقت انسان تکلیف محور شکست نمی خورد و نجات پیدا می کند.