رسولٌ من انفسکم

سالروز شهادت رسول خدا، پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله، و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام سبط اکبر رسول خدا تسلیت باد.

قال الله تعالی فی کتابه: "لقد جاء کم رسولٌ من انفسکم عزیزٌ علیه ما عنتم حریصٌ علیکم بالمومنین رئوف رحیمٌ"
اگر بخواهیم معنای ظاهری را در نظر بگیریم این آیه شریفه می فرماید: پیامبر بشری است مثل شما؛

هرکسی یک اندام ظاهر دارد و یک روح ، یک ظاهر داریم و یک باطن، پیغمبر خدا جسمش مثل جسم ماست، بدنش همانند بدن ماست، (اما روح پیغمبر کجا و روح ما کجا) قرآن می فرماید: "قل انما انا بشرٌ مثلکم"، یعنی اندام ظاهرش مثل شماست، بدن ظاهری شما این است که راه می روید، پیامبر نیز راه می رود، شما به غذا نیاز دارید، پیغمبر نیز به غذا نیاز دارد.

اگر خدا می خواست، می توانست یک فرشته ای را بفرستد، که آن فرشته پیغمبر خدا باشد، اما در آن صورت دیگر الگو برای مردم نبود. پیغمبر باید کسی باشد که نیازهای بدنی اش همانند مردم باشد، عقل داشته باشد، شهوت داشته باشد، نیازهای جسمی و روحی داشته باشد، غضب داشته باشد، تا برای مردم الگو گردد. پس یکی از ویژگی های پیغمبر این است که مثل مردم است. به عبارت دیگر پیغمبر اکرم انسان برتر است نه اینکه برتر از انسان باشد. انسانِ الگو و نمونه است. بنابر این تفاوت اصلی پیامبر با دیگران در مسئله روح و مسائل باطنی است ، اما در مسائل ظاهری پیغمبر خاتم با بقیه تفاوتی ندارد.

زرتشتی ها، جناب زرتشت را پیغمبر خدا می دانند و معتقدند که هیچ گاه زرتشت با یزدان(خدا) رابطه برقرار نگرد. چون معتقدند که جناب زرتشت با بهمن رابطه داشت و بهمن با خدا رابطه داشته و از او وحی می گرفته است. حال اگر به خود زرتشتی ها بگویید این بهمن کیست؟ که به اعتقاد خود زرتشتی ها از زرتشت بالاتر است و از خدا وحی می گیرد؟ و کیست که حلقه واسطه، بین زرتشت و خدا می شود؟ نمی دانند که حقیقت بهمن چیست.

و آن همان چیزی است که ما او را حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله می نامیم؛ یعنی آنکه از خدا می گیرد و به زرتشت می دهد پیامبر خدا و پیغمبر خاتم است.

به عبارت دیگر خود پیامبر اکرم فرمودند:"آدم و من دونهُ تحت لوایی" یعنی از آدم تا غیر آدم همه زیر پرچم پیغمبر خاتم هستند. پیغمبر خاتم حلقه واسطه بین خدا و دیگر پیامبران بود. اگر گاهی مثلاً در بعضی صلواتها مثل صلواتهای روز جمعه امام عصر به ابوالحسن ضراب اصفهانی، حضرت ابراهیم مقدم بر پیغمبر اکرم شده است بخاطر جنبه پدری حضرت ابراهیم است نه بخاطر اینکه مقامش بالاتر باشد. اگر گاهی می گوییم "کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم" فقط مسئله والد بودن و مسئله پدری حضرت ابراهیم است والا مقام پیامبر اکرم با هیچ کس قابل مقایسه نیست.

والسلام