سخنرانی به مناسبت عید غدیر(فایل صوتی)

دریافت فایل


خواب امام رضا علیه السلام درباره ی قصیده ی سید اسماعیل حمیری
 اشاره به شبهه وهابی ها برای حدیث و واقعه غدیر و پاسخ به آن