پاسخ به «تحریف علنی زیارت عاشورا»

بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ به «تحریف علنی زیارت عاشورا»

اینجانب نسخه‌ای از زیارت عاشورای تصحیح شده را ارائه کردم و نویسنده‌ای پس از آنکه چندین بار این تصحیح را تحریف خوانده است نوشته است: «مستند و منبع این تحریفات را برای ما بیاورند».

 

در پاسخ عرض می‌کنم ای کاش ایشان قدری به خود زحمت می‌داد و چند کتاب را مطالعه می‌کرد. مستند آنچه بنده نوشته‌ام عبارت است از کتاب کامل الزیارات ابن قولویه با تصحیح مرحوم علامه امینی، چاپ نجف اشرف ص 179 و تصحیح اعلمی ص 187 و تصحیح نشر الفقاهه ص 332. و اما زیارت عاشورایی که در کتاب شریف مفاتیح الجنان وجود دارد از کتاب «مصباح المتهجد» نقل شده‌است. و کتاب کامل الزیارات مقدم - به دو معنا- بر مصباح المتهجد است. علاوه بر آنکه نسخ خطی مصباح المتهجد که در کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره 8822 و شماره 1420 کتابخانه آیة الله مرعشی و چندین نسخه خطی در مرکز احیاء تراث اسلامی وجود دارد همانگونه است که بنده حقیر نوشتم و این نویسنده آنها را تحریف نامیده است. همچنین زیارت عاشورا با تصحیح علامه حلّی و ابن ادریس حلی و سید بن طاوس و ... نیز همینگونه است. و اگر ایشان به نسخ خطی مورد اشاره مراجعه می‌کرد اینگونه تهمت وافترا نمی‌زد.

بله مگر آنکه این نویسنده، ابن قولویه و شیخ طوسی و علامه حلی و ابن ادریس را تحریف کننده زیارت عاشورا بداند!!!.

 

 

ضمنا به این نویسنده عرض می‌کنم شما در این نوشته کوتاه خود ابتدا شش مرتبه نسبت تحریف و «تحریف بسیار قبیح و زشت» با علامت های مکرر سؤال و استفهام انکاری و علامت تعجب به اینجانب نسبت داده‌اید و سپس در آخر نوشته‌اید که «اگر مستندی بر این تحریفات دارند برای ما بیاورند». یعنی ابتدا حکم به تحریف و محکوم کردن کرده و سپس تقاضای دلیل و مستند کرده‌اید.

 

روش اهل بیت علیهم السلام آن بود که ابتدا از افراد دلیل و مستند می‌خواستند و پس از بررسی دلیل، چنانچه مستند و دلیل صحیح نبود حکم می‌نمودند ولی روش بنی امیه اینگونه بود که ابتدا طرف خود را محکوم کرده و علیه او حکم صادر می‌کردند و سپس می‌گفتند اگر دلیل و مستند داری بیاور. یکی از فواید خواندن زیارت عاشورا آن است که انسان روش اهل بیت علیهم السلام را یاد گیرد و عمل کند و روش بنی امیه را بشناسد و از آن پرهیز کند.

کسی که در ابتدا حکم به تحریف کرده بدون آنکه مستند و دلیل را ببیند و با تمسخر و استهزاء دیگران را محکوم کرده و در پایان با نهایت غرور می‌گوید: «مستند این تحریفات را برای ما بیاورند»، آیا با منطق اهل بیت علیهم السلام سخن می‌گوید یا با منطق خلفاء و بنی امیه؟

 

و اما آنچه ایشان فرموده است: «تحریف علنی زیارت عاشورا به چه قصد و نیتی»

اولا آنچه نوشته شده تصحیح است نه تحریف، گرچه شاید شما فرق تصحیح و تحریف را نمی‌دانید و ارائه متن صحیح زیارت عاشورا طبق قدیمی‌ترین و معتبرترین کتابها و نسخه های خطی کتب ادعیه و روایات.

ثانیا هدف ارشاد عوام العلماء و علماء العوام بوده که عرش المعرفه ادراکاتشان ادراک ناقص و محدود برخی از محسوسات است و تقربا الی الجهال سخن می‌گویند.

ثالثا زدودن تحریف از چهره نورانی معارف بلند و عرشی زیارت عاشوراء.

رابعا حفظ جان شیعیان مظلوم.

خامسا ندادن بهانه به دست دشمنان قسم خورده مکتب اهل بیت علیهم السلام که با بهانه های واهی شیعیان را قتل عام می‌کنند.

سادسا قدمی هرچند کوتاه در جهت حفظ وحدت مسلمانان و پرهیز از بیشتر شدن اختلافات و تفرقه در صفوف آنان.

سابعا تفکیک اندیشه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله از اندیشه شیطانی تفرقه افکنانه تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی.

 

 لینک زیارت عاشورا به تصحیح استاد عابدی:  

http://ahmad-abedi.ir//fa/content/313435